Program / Strategii

Programe, strategii

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/187865

Hotărâre Guvern nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/187856

Ordinul CNAS nr. 245/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor na’ionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/187873

 

Subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer

Subprogramul de transplant organe, tesuturi si celule