Petitii

Cerere tip petitie

Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglemntarea activităţii de soluţionare a petiţiilor:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817