Legislatie

Model-reclamatie-neprimire-informatii-in-termenul-legal

Model-reclamatie-raspuns-negativ

Solicitare-in-baza-Legii-544

Legea 544/2001 privind dreptul    : http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

HOTĂRÂRE nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

 

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001:

Sorin Aurel DUMITRESCU

Email: ant@transplant.ro