Legislatie specifica transplant


Ordinul CNAS nr. 180/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023:


Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică:


Hotărâre Guvern nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate:


OMS 1644-2020 cu lista medici prescriptori medicatie imunosupresoare


Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 1474/2021 privind constituirea şi funcţionarea grupurilor tehnice de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene


Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată


Legea 588/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant


Ordonanţa 79/2004 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant


Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant


Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 1527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI “Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii


Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 1170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii


Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană


Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant


Ordinul Ministrul Sănătăţii nr. 855/2017 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la donatorii vii şi/sau decedaţi


Ordinul Ministrul Sănătăţii nr. 1597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu


Ordinul Ministrul Sănătăţii nr. 1076/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de avizare a donării de la donatorul viu


Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 1246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală


Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 1763/2007 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor


Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 1242/2007 pentru aprobarea Standardelor privind selecţia şi evaluarea donatorului de ţesuturi şi/sau celule de origine umană, sistemele de alertă şi procedurile de urgenţă, calificarea personalului din băncile de ţesuturi şi celule de origine umană, sistemul de calitate, importul şi exportul de ţesuturi şi/sau celule de origine umană, relaţiile între băncile de ţesuturi şi celule de origine umană şi terţe părţi şi a Procedurilor de verificare a standardelor echivalente în materie de calitate şi de siguranţă ale ţesuturilor şi/sau celulelor de origine umană importate


Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 1077/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea standardului de instruire profesională a persoanei desemnate pentru asigurarea calităţii ţesuturilor şi/sau celulelor umane procesate şi/sau utilizate în scop terapeutic


Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 1155/2014 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană


Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 613/2014 pentru aprobarea procedurilor de informare în vederea realizării schimbului de organe umane destinate transplantului între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene


Legea Nr. 104/2003 *** Republicată privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului


Hotărârea Guvern nr. 451/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului


Hotararea nr. 720/2008 *** republicată* pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate


Ordinul Ministerul Sănătăţiinr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate


Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018


Hotărârea Guvern nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018


Ordinul CNAS nr. 245/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor na’ionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018