Consiliu stiintific

COMPONENŢA
Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant conform Anexei 3 la OMS 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile  directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant

1. Prof. univ. dr. Ioana Grinţescu – Bucureşti
2. Dr. Şerban Brădişteanu – Bucureşti
3. Prof. univ. dr. Horaţiu Suciu – Târgu Mureş
4. Prof. univ. dr. Irinel Popescu – Bucureşti
5. Prof. univ. dr. Cristian Lupaşcu – Iaşi
6. C.S.I. dr. Narcis Copcă – Bucureşti
7. Prof. univ. dr. Ioanel Sinescu – Bucureşti
8. Prof. univ. dr. Adrian Covic – Iaşi
9. Dr. Florin Ioan Elec – Cluj-Napoca
10. Prof. univ. dr. Dan Enescu – Bucureşti
11. Prof. univ. dr. Monica Pop – Bucureşti
12. Prof. univ. dr. Dorel Săndesc – Timişoara
13. Prof. univ. dr. Alina Tănase – Bucureşti
14. Prof. univ. dr. Ileana Constantinescu – Bucureşti
15. Conf. univ. dr. Erzsebet Lazar – Târgu Mureş
16. Dr. Ştefan Dumitriu – INML Bucureşti
17. Conf. univ. dr. Vladislav Braşoveanu – Bucureşti
18. Prof. univ. dr. Radu Vlădăreanu – Bucureşti
19. Directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant, membru de
drept al Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant